در مرحله انتخاب طرح برای آشنایی کامل ما با طرح مورد نظر شما میبایست تصویر روشنی از رنگ بندی و استایل قالب برای ما ارسال گردد.
طرح ارسالی میتواند شامل رنگ بندی، استایل، طرح در قالب فایل PSD و یا ارسال نمونه هایی از سایت هایی که به لحاظ طراحی مورد پسند شما هستند باشد.
در این مرحله طرح ارسالی شما پس از بررسی و تایید توسط گروه طراحی تعین قیمت میگردد.
قیمت پیشنهادی و تاییدیه طرح برای شما ارسال خواهد شد.
در این مرحله برای آغاز پروژه نصف هزینه توافق شده دریافت میشود.
بعد از تکمیل و دریافت مابقی هزینه، پروژه به شما تحویل داده خواهد شد.
و در مرحله آخر پروژه مورد نظر بر روی سایت شما نصب و اجرا خواهد شد.
نکته: امکان هر گونه تغییر بر روی پروژه بعد از اجرا مقدور نمیباشد.